thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi thành viên » Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Bravolaw cung cấp cho khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất theo luật doanh nghiepj 2014.

>Dowload: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 —————–

Số: 1000 – BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày ….tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

 ( Về việc: ………………………………………………………….)

 

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở công ty: ……………………………………………………………………………….

 

Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………………………………….

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …………….tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông:………………………………………………………………………………………………
Chủ toạ cuộc họp: Ông ………………………………………………………………………………….

 

Thư ký cuộc họp: Bà ……………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

 

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

4. Ông Nguyễn Văn D – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

 

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

 

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II    Thảo luận.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định………………….
Tán thành: ……………………………………………………………………………………………
Không tán thành: ………………………………………………………………………………………
Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………….
Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Cuộc họp kết thúc lúc …………………………………………………………………………..

 

CHỦ TOẠ

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ BQ

Quý khách có nhu cầu cần tham khảo thêm vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: doanhnghiep@bravolaw.vn

Bạn đang xem Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị hoặc Mau bien ban hop hoi dong quan tri trong Thay đổi thành viên

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2016 · Thay đổi đăng ký kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
Dịch vụ Thành lập công ty | thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi giấy phép kinh doanh| thay đổi nghành nghề kinh doanh| thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi cổ đông sáng lập|thay đổi cổ đông công ty| giải thể công ty| thay đổi địa chỉ công ty|Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần| thay đổi giám đốc công ty|thay đổi chủ sở hữu công ty| thay đổi tên công ty| thay đổi tên doanh nghiêp| thay đổi thành viên|thay đổi vốn điều lệ|thay đổi vốn kinh doanh| tạm ngừng kinh doanh| thủ tục công ty| chuyển đổi doanh nghiệp| thay đổi loại hình doanh nghiệp|mua bán doanh nghiệp| |xin giấy phép kinh doanh rượu| giải thể doanh nghiệp