thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi vốn điều lệ » Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ

Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ

tang giam von dieu le

Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ cho các loại hình công ty

Luật pháp không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty, Tuy nhiên với các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi vốn điều lệ công ty thì chúng tôi xin lưu ý các doanh nghiệp một số quy định sau đây để hiểu rõ hơn về thời hạn góp vốn của các cổ đông, thành viên cũng như quy định về thay đổi vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty.

I/ Công Ty TNHH

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP, thời hạn thành viên hoàn thành nghĩa vụ góp đủ vốn điều lệ trong giấy đăng ký kinh doanh là 36 tháng kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Trong thời hạn đó, thành viên góp vốn không đủ, có thể giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm, doanh nghiệp có thể đăng ký tăng vốn điều lệ.
Quy định cụ thể như sau:

Công Ty TNHH một thành viên (Điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005)

1. Không được giảm vốn điều lệ.

2. Được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm vốn của người khác, công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

Bạn có thể tham khảo thêm thủ tục chuyển đổi công ty tại đây

Công Ty TNHH hai thành viên (Điều 60 Luật Doanh Nghiệp 2005)

Được tăng,giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ; tiếp nhận/ mua lại phần vốn góp; tăng,giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng/giảm của công ty.

II/ Công Ty Cổ Phần

Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định các cổ đông phải góp đủ theo vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số cổ phần được quyền phát hành bao gồm số cổ phần đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

III/ Công Ty Hợp Danh và Doanh nghiệp Tư Nhân

Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân được tăng/giảm vốn điều lệ

Thời hạn góp vốn, tăng/giảm vốn điều lệ của các loại hình công ty cũng có nhiều điểm phức tạp và chưa thống nhất, không thể đưa ra tất cả trường hợp và giải thích các thuật ngữ tại đây. Vì thế nếu công ty bạn cần làm thủ tục tăng hay giảm vốn điều lệ hãy liên hệ với công ty luật Bravolaw, chúng tôi sẽ tư vấn cặn kẽ về vấn đề này và giúp doanh nghiệp chọn được con đường tốt nhất.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

ĐC: P. 201, Tòa Nhà 17T10, Phố Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy
Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797
Fax: 04 35 335 232
Hotline: 093 669 0123
Email: ceo@bravolaw.vn

Dịch vụ liên quan

 • xin thêm vốn của công ty
 • loại hình công ty nào sau đây không được giảm vốn điều lệ
 • khi nào công ty cần tăng vốn điều lệ
 • hoàn trả 1 phần vốn góp cho thamhf viên công ty hợp danh#
 • giảm vốn điều lệ
 • cty tnhh 2 thành viên có được phép cả tăng và giảm vốn điều lệ hay lhoong
 • công ty tnhh có được tăng giảm vốn điều lệ không
 • cách tăng vốn điều lệ công ty hợp danh
 • cac loai von cong ty
 • bình luận về việc tăng giảm vốn đầu tư của chủ dntn
Bạn đang xem Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ hoặc Quy dinh ve tang, giam von dieu le trong Thay đổi vốn điều lệ

Bài viết liên quan :

1 Comment

 1. […] không quy dinh gop von dieu le loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên Công Ty TNHH Tư Vấn Bravo khuyên các công ty cần […]

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2015 · thay đổi giấy phép kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi giấy phép kinh doanh| thay đổi nghành nghề kinh doanh| thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi cổ đông sáng lập|thay đổi cổ đông công ty| giải thể công ty| thay đổi địa chỉ công ty|Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần| thay đổi giám đốc công ty|thay đổi chủ sở hữu công ty| thay đổi tên công ty| thay đổi tên doanh nghiêp| thay đổi thành viên|thay đổi vốn điều lệ|thay đổi vốn kinh doanh| tạm ngừng kinh doanh| thủ tục công ty| chuyển đổi doanh nghiệp| thay đổi loại hình doanh nghiệp|mua bán doanh nghiệp| |xin giấy phép kinh doanh rượu| giải thể doanh nghiệp| xin giấy phép quảng cáo