thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Văn bản mẫu doanh nghiệp

Văn bản mẫu doanh nghiệp

Những thay đổi đáng mừng về Đăng ký kinh doanh thời gian qua

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực và áp dụng , đã tạo rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Với quyết tâm nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số... 

DOANH NGHIỆP:NHÌN LẠI THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017

Năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt kỷ lục là 110.100 doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015.Sự khởi sắc này là một trong những dẫn chứng thực tế nhất cho thấy hiệu quả và tác động tích cực của công cuộc cải cách môi trường kinh doanh nói chung, cải cách đăng ký kinh doanh nói riêng đối với sự... 
Tags:

Danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất

Nhằm thay thế doanh mục 276 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Quốc hội đã thông qua và ban hành 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất được áp dụng năm 2017. Dịch vụ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU... 

Quy định mới về An Ninh Trật Tự với các ngành kinh doanh có điều kiện

Vào ngày  01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. >>> Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự Theo nghị định 96/2016 thì Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện về an ninh, trật tự của... 
Trang 1 của 11
Copyright © 2013-2017 · Thay đổi đăng ký kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap