thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

Bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua, cũng như người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nếu trước đó doanh nghiệp chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản với cơ quan nhà nước thì khi doanh nghiệp có nhu cầu và đáp ứng được điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản có thể thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp;
  • Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
  • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân chủ doanh nghiệp, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và công ty hợp danh cần có ít nhất 01 thành viên là đấu giá viên.

Mã ngành nghề về kinh doanh đấu giá tài sản

STT Tên ngành nghề Mã ngành nghề
1 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511
2 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513
3 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530
4 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
5 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
6 Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791
7 Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799
8 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mục Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh);
  • Biên bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần/Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên
  • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần/Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên/Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân/tổ chức thực hiện thủ tục.

Trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản

  • Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc qua cổng thông tin trực tuyến https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx.
  • Sau 03 ngày làm việc, sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời doanh nghiệp về việc hồ sơ có hợp lệ hay không, trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau khi nộp lại bản gốc, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có thể hiện nội dung đăng ký kinh doanh đã được thay đổi.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo và nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản liên hệ theo sô 1900 6296 cho Công ty luật Bravolaw để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất!

Rate this post
Bạn đang xem Bổ sung ngành nghề kinh doanh đấu giá tài sản hoặc Bo sung nganh nghe kinh doanh dau gia tai san trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap