thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Các Bước Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay

Các Bước Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay

Công ty cổ phần có một đặc điểm đó là phần vốn điều lệ được chia làm các phần bằng nhau và bán cho các cổ đông. Việc góp vốn và công khai số vốn góp là việc làm bắt buộc của pháp luật đối với công ty cổ phần khi thành lập hoặc thay đổi số vốn điều lệ. Chi tiết hơn về các bước góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ được Luật Bravolaw giới thiệu ngay trong bài viết này.

Các Bước Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay

Định nghĩa chung về công ty cổ phần

Trước khi tiến hành góp vốn, bạn cần nắm rõ về hình thức công ty cổ phần theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành. Theo đó, tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định chung như sau:  Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Các bước góp vốn thành lập công ty cổ phần

Theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp, Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ được pháp luật cho phép là tiền Việt Nam đồng và các ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Theo đó, khi thực hiện góp vốn thì các cổ đông cần phải tiến hành các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn phù hợp với loại vốn góp của mình. Cụ thể, theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 36 Luật Dn:

  • Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Cần lưu ý, cổ phần mua bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty. Trong thời gian 90 ngày,  Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Trên đây là một số thông tin pháp lý để bạn có thể điều động vốn công ty cổ phần đúng cách nhất mà Luật Bravolaw muốn gửi tới bạn. Chi tiết hơn về các trường hợp có thể xảy ra, bạn có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline: 1900 6296 nhé.

Rate this post
Bạn đang xem Các Bước Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần Mới Nhất Hiện Nay hoặc Cac Buoc Gop Von Thanh Lap Cong Ty Co Phan Moi Nhat Hien Nay trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap