thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Cập nhật Nghị định 119/2018/NĐ-CP về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

Cập nhật Nghị định 119/2018/NĐ-CP về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

BRAVOLAW cung cấp thông tin mới nhất về quy định sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cập nhật và tham khảo thông tin:

Ngày 12/9/2018 chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ , người bán (trừ hộ cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 điều 12 nghị định này ) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo quy định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp DV

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

– Hóa đơn GTGT

– Hóa đơn bán hàng

– Các loại hóa đơn khác gồm: Tem điện tử, vé điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển,…

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua mà không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền

Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp DV hoặc thời điểm lập hóa đơn CCDV không phân biệt là đã thu tiền hay chưa thu tiền

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

 

Xem chi tiết để biết thêm những thông tin chi tiết liên quan đến:

– Định dạng hóa đơn ĐT

– HĐĐT hợp pháp, không hợp pháp

– Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

– Xử lý hóa đơn có sai sót sau khi cấp mã

–  …

Lộ trình thực hiện việc áp dụng hóa đơn điện tử với từng đối tượng cụ thể

Nghị định có hiệu lực thi hành ngày 1/11/2018

Bạn tải nghị định tại đây:Nghị định 119

Rate this post
Bạn đang xem Cập nhật Nghị định 119/2018/NĐ-CP về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất hoặc Cap nhat Nghi dinh 119/2018/Nd-CP ve bat buoc su dung hoa don dien tu moi nhat trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap