thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh?

Trong quá trình hoạt động, các nhà đầu tư chắc chắn sẽ có nhu cầu thành lập nhiều doanh nghiệp chứ không chỉ một. Vậy đối với các chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có được phép đăng ký thành lập thêm hộ kinh doanh để hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ phụ trợ thêm cho doanh nghiệp chính hay không?

Chủ Doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh?

Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

Đầu tiên các bạn cần xác định cụ thể, doanh nghiệp tư nhân không hề có tư cách pháp nhân. Lý do chính của việc này nằm ở một số các đặc điểm riêng biệt của doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Các ràng buộc đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Một trong những lợi ích của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đó là được tự do toàn quyền quyết định mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cũng vì vậy phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với công ty của mình, vì vậy có thể xem doanh nghiệp tư nhân chính là một loại tài sản riêng của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Vì phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với doanh nghiệp tư nhân, vì vậy chủ sở hữu bắt buộc phải tập trung vào duy nhất công ty của mình. Để đảm bảo cho nghĩa vụ này được hoàn thành một cách tốt nhất, pháp luật có quy định thêm tại khoản 3 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.”

Có thể thấy, hộ kinh doanh cũng là loại hình yêu cầu chủ hộ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình cho các hoạt động kinh doanh và tương tự đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Vì vậy, quy định này là hoàn toàn phù hợp!

Đây là một trong những quy định khung đối với doanh nghiệp tư nhân nói riêng và toàn bộ các loại hình kinh doanh khác. Trong trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cố tình vi phạm sẽ phải chịu các chế tài pháp lý theo quy định. Trên đây chính là một số các nội dung về vấn đề chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân muốn đầu tư thành lập thêm các hình thức kinh doanh khác, chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể trực tiếp liên hệ với Luật Bravolaw theo Hotline: 1900 6296 để nhận được mọi giải đáp và tư vấn của chúng tôi.

Rate this post
Bạn đang xem Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh? hoặc Chu doanh nghiep tu nhan co the dang ky thanh lap ho kinh doanh? trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap