thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Chuyển đổi doanh nghiệp » Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với những doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển đổi loại hình phải tuân theo hình thức chuyển đổi tương ứng sau:

– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên.
– Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư thì chuyển đổi thành công ty TNHH 1 thành viên.
Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có được chấp thuận hay không còn phụ thuộc vào điều kiện hiện trạng của doanh nghiệp khi chuyển đổi có đáp ứng được các yêu cầu loại hình doanh nghiệp mới không.

chuyen doi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục tiến hành chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư ngày 17/11/2014;
 • Luật Doanh nghiệp ngày 16/11/2014;
 • Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

2.Hồ sơ chuyển đổi doanh ngiệp

 • Văn bản đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung và lý do chuyển đổi.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến trước ngày đề nghị chuyển đổi.
 • Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp chuyển đổi phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh gần nhất (nếu có).
 • Quyết định chuyển đổi của Chủ sở hữu doanh nghiệp.
 • Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của Công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi.

Chi tiết liên hệ –

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

4.7/5 - (4 bình chọn)
Bạn đang xem Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Chuyen doi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai trong Chuyển đổi doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap