thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên theo luật hiện hành

Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên theo luật hiện hành

Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên được thực hiện như thế nào? Xin mời quý khách cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết thông tin trong bài viết dưới đây.

Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên theo luật hiện hành

Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên

Nếu thành viên của công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì lúc này công ty có hơn một chủ sở hữu, do vậy phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (từ 02 đến 50 thành viên) hoặc công ty cổ phần (có ít nhất ba thành viên).

Trong trường hợp thành viên công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng và thay đổi chủ sở hữu công ty.

Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng vốn góp đối với công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng vốn góp đối với công ty TNHH một thành viên tùy từng trường hợp được quy định như sau:

Trường hợp 1: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên

Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng một phần vốn công ty TNHH một thành viên dẫn đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Trường hợp 2: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng một phần vốn công ty TNHH mọt thành viên dẫn đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao các Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp 3: Chuyên nhượng cho một tổ chức, cá nhân khác

Hồ sơ khi tiến hành thực hiện chuyển nhượng toàn bộ vốn công ty TNHH một thành viên cho một tổ chức, cá nhân khác, hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 • Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Luật Bravolaw muốn gửi đến quý khách. Nếu còn vướng mắc hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ theo Hotline: 1900 6296 để có thể được giải đáp nhanh nhất.

Rate this post
Bạn đang xem Chuyển nhượng vốn góp đối với Công ty TNHH một thành viên theo luật hiện hành hoặc Chuyen nhuong von gop doi voi Cong ty TNHH mot thanh vien theo luat hien hanh trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap