thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Có những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay

Có những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay

Doanh nghiệp/công ty được biết tới là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh. Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì có 4 loại hình doanh nghiệp chính đó là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Hôm nay chúng ta hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu những loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Có những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay

Có những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay?

Căn cứ vào quy định của pháp luật doanh nghiệp thì hình thức pháp lý của các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam bao gồm:

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) gồm công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty TNHH 1 thành viên: các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
  • Công ty cổ phần (CTCP): vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
  • Công ty hợp danh (CTHD): có ít nhất 2 thành viên hợp danh là chủ sở hữu của công ty. Thành viên hợp danh phải là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Bên cạnh đó, trong công ty còn có các thành viên góp vốn.
  • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập một DNTN.

Doanh nghiệp nào có chế độ trách nhiệm vô hạn?

Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn được hiểu là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu có nghĩa vụ trả nợ thay cho công ty bằng tất cả tài sản của mình, khi công ty không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó.

Hiện nay, có 2 loại hình doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn đó là DNTN và CTHD Thực chất chế độ trách nhiệm vô hạn của loại doanh nghiệp này là chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và của thành viên hợp danh công ty hợp danh.

Doanh nghiệp nào có chế độ trách nhiệm hữu hạn?

Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn được hiểu là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp. Có nghĩa là khi số tài sản của công ty không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay. Hiện nay, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn cụ thể gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Trên đây là các nội dung tư vấn về những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn thành lập công ty miễn phí cụ thể, hãy liên hệ Luật Bravolaw để nhận được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Rate this post
Bạn đang xem Có những loại hình doanh nghiệp nào hiện nay hoặc Co nhung loai hinh doanh nghiep nao hien nay trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap