thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp hoàn hảo cho các công ty có vấn đề khó khăn trong khi hoạt động. Nhiều công ty đang băn khoăn về cách tạm ngừng kinh doanh của công ty theo quy định pháp luật. Hôm nay, Luật Bravolaw xin chia sẻ bài viết Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022 để giúp các Công ty TNHH hiểu rõ quy định pháp luật và tham khảo thêm dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Luật Doanh nghiệp 2020

Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH là gì?

Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về tạm ngừng kinh doanh như sau:

Điều 41. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp
Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:
1. “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.”

Như vậy, Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH là việc công ty sẽ tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 1 thời gian nhất định. Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, công ty sẽ không được ký kết hợp đồng, xuất hóa đơn. Khi tạm ngừng kinh doanh, công ty TNHH không phải nộp báo cáo thuế. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thực hiện đúng quy trình với các thủ tục tạm ngừng kinh doanh đã được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020.

Tạm ngừng kinh doanh là việc công ty TNHH tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian nhất định. Trong một số trường hợp, cơ quan nhà nước cũng có thể yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Để thực hiện thủ tục này, cần nắm rõ các quy định của pháp luật về hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, đảm bảo việc soạn thảo các văn bản một cách chính xác, đúng thể thức và nội dung.

Quy định về tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH

Tạm ngừng kinh doanh phải làm thủ tục thông báo

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Cũng theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trường hợp công ty, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Tạm ngừng kinh doanh không phải thông báo với cơ quan thuế

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Như vậy, công ty TNHH chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Theo quy định cũ thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là 2 năm. Tuy nhiên, Nghị định 01/2021/NĐ-CP không còn quy định này. Vì vậy, mỗi lần tạm ngừng kinh doanh tối đa 1 năm. Tuy nhiên, công ty TNHH có thể tạm ngừng kinh doanh nhiều lần liên tiếp (không giới hạn thời gian).

Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên);
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Công ty TNHH: Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu theo quy định (thông tin hồ sơ cụ thể mọi người xem ở mục dưới). Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh có 1 phần quan trọng là lý do tạm ngừng kinh doanh, thông thường các doanh nghiệp đều lấy lý do là khó khăn về tài chính và không thể tiếp tục hoạt động.

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tới Sở kế hoạch đầu tư

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH nộp trực tuyến tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty

Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết và hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến để doanh nghiệp cập nhật được tình trạng hồ sơ

Bước 4: Nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty TNHH sẽ nộp hồ sơ (bản cứng) giấy tới Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký

Lưu ý: Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty chỉ cần nộp tại Sở kế hoạch đầu tư và KHÔNG phải nộp tại cơ quan thuế đang quản lý thuế của Doanh nghiệp.

Bước 5: Chính thức tạm ngừng kinh doanh công ty

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh, công ty TNHH sẽ tạm ngừng từ thời gian được ghi trên thông báo, mọi hoạt động kinh doanh sau ngày tạm dừng hoạt động đều phải dừng lại, doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn tạm ngừng hoặc xin hoạt động sớm trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng.

Quy trình làm việc về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH của Luật Bravolaw

Trong trường hợp Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH của Luật Bravolaw quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một trong những giấy tờ sau (phải còn thời hạn sử dụng) và chúng tôi sẽ lo hết thay cho quý khách hàng thân yêu

 • Bản sao giấy CMND/CCCD/hộ chiếu ( đối với cá nhân)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (nếu có)
 • Thời gian dự kiến tạm ngừng hoạt động kinh doanh
 • Mã số thuế để chuyên viên tra cứu thông tin.

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Bravolaw

Tạm ngừng kinh doanh là giải pháp cần thiết cho doanh nghiệp khi không thể tiếp tục kinh doanh trong một khoảng thời gian xác định. Tạm ngừng kinh doanh nhanh chóng sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những chi phí không đáng có. Trong khi đó, quy trình tạm ngừng kinh doanh khá là phức tạp; với nhiều thủ tục, nếu các doanh nghiệp tự thực hiện sẽ gặp nhiều rủi ro. Việc sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Luật Bravolaw sẽ khiến quý khách yên tâm trong từng khâu thực hiện:

 • Tư vấn về giấy tờ, thủ tục thời gian cần thiết nhất cho việc tạm ngừng kinh doanh
 • Biên soạn hồ sơ đăng ký; cung cấp cho khách hàng những biểu mẫu phù hợp nhất, mới nhất.
 • Là đại diện thay cho khách hàng tiến hành nộp hồ sơ, nhận và trả lời thẩm định, nộp các khoản phí, lệ phí.
 • Thay mặt cho khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.
 • Bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên thụ lý hồ sơ (nếu có).

Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp. Mời bạn tham khảo bảng giá của chúng tôi

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022 chúng tôi muốn gửi tới quý khách hàng. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn. Nếu quý khách có nhu cầu cần được tư vấn và giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6296 để nhận tư vấn và giải đáp nhanh nhất nhé.

Bạn đang xem Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH năm 2022 hoặc Dich vu tam ngung kinh doanh cong ty TNHH nam 2022 trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap