thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Để giúp các doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng và hiệu quả thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Luật Bravolaw xin cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ tư vấn tổng thể các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và đai diện khách hàng hoàn tất các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách nhanh gọn nhất.

dich vu thay doi dang ky kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bravolaw

1. Tư vấn thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Tư vấn luật doanh nghiệp về việc thay đổi tên công ty, lựa chọn tên công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển, quy mô tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch, địa chỉ đăng ký thuế của công ty.
 • Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề, mã hóa ngành nghề, lựa chọn ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh.
 • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ bao gồm: thời hạn và thủ tục góp vốn, hình thức góp vốn (bằng tài sản, tiền mặt, thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ…..), tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu vốn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mua cổ phiếu quỹ và các điều kiện ràng buộc khác của thành viên/cổ đông góp vốn.
 • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật và các trường hợp hạn chế/cấm đối với các hành vi, hoạt động của người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty trong các trường hợp kết nạp thành viên/cổ đông mới, chuyển nhượng cổ phần, xử lý phần vốn chưa góp đủ của thành viên/cổ đông, xử lý phần vốn trong trường hợp cổ đông bị tuyên bố chết/mất tích…….
 • Tư vấn việc bổ nhiệm, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người đại diện phần vốn của cổ đông, các chức danh quản lý khác trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty.
 • Tư vấn thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến nội dung thay đổi.

2.Các bước thực hiện

 • Hướng dẫn quý khách hàng cung các cấp thông tin và các giấy tờ cần thiết;
 • Chúng tôi sẽ thực hiện soạn thảo các hồ sơ, các biểu mẫu theo quy định;
 • Thay mặt quý khách nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề có liên đến nội dung thay đổi cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả theo ủy quyền;
 • Thực hiện việc đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

Để biết thêm về nội dung cũng như quy trình dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Bravolaw xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]


Rate this post
Bạn đang xem Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty hoặc Dich vu tu van thay doi dang ky kinh doanh cong ty trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap