Thành lập doanh nghiệp là gì?

Bạn muốn tìm hiểu điều kiện thành lập doanh nghiệp thì trước tiên theo Luật Bravolaw chúng ta sẽ cần hiểu đúng về thủ tục này.

“Thành lập doanh nghiệp là thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn doanh nghiệp”. Do vậy thành lập doanh nghiệp sẽ bao gồm những điều kiện sau.

Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp?

Người đăng ký góp vốn để thành lập doanh nghiệp không được thuộc đối tượng thuộc khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.”

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được Phòng đăng ký kinh doanh câp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đáp ứng đủ 4 điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020

“1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này;

c) Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.”

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện về chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Mà lựa chọn đăng ký loại hình công ty cổ phần thì phải đáp ứng thêm điều kiện có tối thiểu 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty.

Như vậy, điều kiện thành lập công ty cổ phần bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân góp vốn không thuộc đối tượng cấm thành lập doanh nghiệp theo Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
  • Công ty có tối thiểu 3 cổ đông góp vốn tại thời điểm thành lập công ty.
  • Công ty đủ điều kiện được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện về chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp, đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà có thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài phải chấp hành đúng quy định về thủ tục đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư 2020.

Như vậy, điều hiện thành lập doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân góp vốn không thuộc đối tượng cấm thành lập doanh nghiệp theo Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.
  • Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp quyết định chủ trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo đúng luật đầu tư.
  • Công ty đủ điều kiện được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020.

Các điều kiện thành lập doanh nghiệp khác?

Thành lập doanh nghiệp đòi hỏi chủ doanh nghiệp chuẩn bị nhiều thông tin và thực hiện các công việc khác nhau. Với mỗi thông tin, thủ tục chuẩn bị đều có các điều kiện khác nhau mà mỗi doanh nghiệp cần nắm bắt. Ngoài các điều kiện Luật Bravolaw đã nêu, các điều kiện thành lập doanh nghiệp khác bao gồm:

Điều kiện làm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

  1. Là người có đủ năng lực hành vi dân sự và cư trú thường xuyên tại Việt Nam
  2. Không là người đại diện doanh nghiệp bị đóng mã số thuế, chủ hộ kinh doanh bị đóng mã số thuế.
  3. Phải giữ một trong các chức danh quản lý công ty
  4. Khi đăng ký người đại diện theo pháp luật đồng thời là Tổng giám đốc, giám đốc công ty thì người này không được giữa chức vụ trưởng chi nhánh, trưởng VPDD thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Điều kiện về khắc dấu tròn khi thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 đã cho phép doanh nghiệp được sử dụng con dấu ngay sau khi khắc (Trước đây mẫu dấu phải được Phòng ĐKKD đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia thì mới được phép sử dụng trong giao kết đầu tư kinh doanh) do đó chủ doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện về hình thức, số lượng con dấu tròn công ty khi khắc dấu. Doanh nghiệp sẽ phải tự chịu trách nhiệm về sai phạm nếu vi phạm.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết của Luật Bravolaw về điều kiện thành lập doanh nghiệp hiện nay hy vọng sẽ hữu ích cho các chủ doanh nghiệp mới. Quý khách hàng có nhu cầu thuê dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, ngay hôm nay quý khách vui lòng liên hệ qua Zalo và Hotline để được chúng tối tư vấn nhé!. Chúc các bạn thành công!