thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Giải thể doanh nghiệp nhà nước

Giải thể doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước bị buộc phải giải thể theo quy định của pháp luật hoặc vì một lý do nào đó phải chấm dứt hoạt động kinh doanh, nhưng do thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước phức tạp, mất nhiều thời gian nên doanh nghiệp chưa tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp được. Nắm bắt được tâm lý này, công ty Bravolaw xin cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục để chấm dứt sự hoạt động(tư cách pháp nhân) của doanh nghiệp.

giai the doanh nghiep nha nuoc

Giải thể doanh nghiệp nhà nước

1. Các trường hợp doanh nghiệp nhà nước có thể bị xem xét giải thể.

 • Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp không xin gia hạn.
 • Doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng mất khả năng thành toán nợ đến hạn tuy đã áp dụng các hình thức tổ chức lại nhưng không thể khắc phục được.
 • Doanh nghiệp không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết: Trong nền kinh tế thị trường nhà nước chỉ thành lập doanh nghiệp nhà nước khi cần thiết để thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Nhưng khi doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu đã định hoặc nhà nước thấy việc duy trì doanh nghiệp nhà nước là không cần thiết nữa thì nhà nước sẽ giải thể

2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Doanh nghiệp 2014.
 • Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ “Về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước”.
 • Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước”.
 • Quyết định số 1587/2007/QĐ-TTg ngày 21/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010”
 • Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010”.
 • Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 3/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng “Về việc phê duyệt tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2007-2010”.

3. Các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp nhà nước

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

A. Hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước, thành lập Hội đồng giải thể và Ban thanh lý tại doanh nghiệp.

 • Tờ trình của doanh nghiệp nhà nước đề nghị giải thể doanh nghiệp.
 • Tờ trình của doanh nghiệp nhà nước đề nghị thành lập Ban Thanh lý doanh nghiệp.
 • Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước.

=> Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước, thành lập Hội đồng giải thể và Ban thanh lý tại doanh nghiệp.
B. Hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.

 • Biên bản quyết toán tài chính.
 • Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.
 • Biên bản thẩm định Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước của các ngành.

=> Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định phê duyệt Phương án giải thể doanh nghiệp nhà nước.

Bước 2. Tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

 • Trước hết, chúng tôi tư vấn sơ bộ về quy trình tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định để khách hàng nắm rõ.
 • Soạn thảo các hồ sơ, biểu mẫu theo quy định của pháp luật về giải thể công ty;
 • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ sổ sách để quyết toán thuế;
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế
 • Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế;
 • Thực hiện đăng bố cáo giải thể công ty.
 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh/Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;
 • Trả dấu và nhận thông báo thu hồi dấu;
 • Nộp thông báo thu hồi dấu và nhận kết quả thu hồi giấy phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Bàn giao toàn bộ hồ sơ giải thể trả khách hàng;

Để hiểu rõ hơn về quy trình giải thể doanh nghiệp nhà nước hãy liên hệ với Bravolaw, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bạn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]


Rate this post
Bạn đang xem Giải thể doanh nghiệp nhà nước hoặc Giai the doanh nghiep nha nuoc trong Giải thể doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

1 Comment

 1. […] Nội dung giải thể doanh nghiệp nhà nước. […]

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap