thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

ho so giai the doanh nghiep

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Công ty Quý khách hàng đang bế tắc trong kinh doanh và không tìm được hướng phát triển dẫn đến việc cần phải giải thể doanh nghiệp, nhưng bạn đang lúng túng không biết hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Công ty luật Bravolaw chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền.

Hồ sơ  giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp;
  • Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng;
  • Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể công ty, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hồ sơ giải thể công ty cũng như các thủ tục giải thể xin liên hệ:
Công ty TNHH tư vấn Bravo
Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797
Fax: 04 35 335 232
Hotline: 1900 6296
Email: [email protected]

Rate this post
Bạn đang xem Hồ sơ giải thể doanh nghiệp hoặc Ho so giai the doanh nghiep trong Giải thể doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap