thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

ho so tam ngung kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động thì cần tiến hành những thủ tục gì? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì?

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.
Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ và hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp)

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký; (mẫu quy định);
  • Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); (mẫu tham khảo)- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần) (mẫu tham khảo)- Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
  • Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:- Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên); (mẫu tham khảo)- Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần); (mẫu tham khảo)
    – Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên);
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Bravolaw chuyên cung cấp các dịch vụ về Tạm ngừng kinh doanh. Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục cũng như chi phí dịch vụ vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

5/5 - (5 bình chọn)
Bạn đang xem Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hoặc Ho so tam ngung kinh doanh trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

1 Comment

  1. […] diện quý khách hàng thực hiện nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan nhà […]

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap