thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Để được cấp văn bằng pháp lý này thì doanh nghiệp buộc phải gửi hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo mẫu quy định đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết. Hồ sơ sẽ đóng vai trò tiên quyết và quyết định đến toàn bộ quy trình hình thành một doanh nghiệp. Vì vậy mà doanh nghiệp cần phải đảm bảo tính chính xác về từng thông tin được kê khai trong các loại tài liệu này. Cùng Luât Bravolaw điểm qua hộ sơ thành lập công ty cổ phần qua bào viết dưới đây.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Nội dung hồ sơ đăng ký thành lập

Điều 22 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ trong đăng ký thành lập công ty cổ phần nhất thiết phải đảm bảo các loại tài liệu sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+ Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đọc thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Nguyên tắc khi kê khai hồ sơ đăng ký

Người thành lập doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.

Chủ thể thành lập công ty cổ phần tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có giá trị pháp lý như nhau.

Hồ sơ thành lập công ty được kiểm tra hợp lệ và đáp ứng được các điều kiện về tính hình thức và cả nội dung thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy nên để được đảm bảo tỷ lệ thành công hay cần tư vấn thì bạn nên tìm đến sự trợ giúp của Luật Bravolaw theo thông tin dưới đây

Rate this post
Bạn đang xem Hồ sơ thành lập công ty cổ phần hoặc Ho so thanh lap cong ty co phan trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap