thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần lập hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở. Hôm nay, Luật Bravolaw xin gửi tới bạn hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần trong bài viết dưới đây nhé.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Các thông tin của công ty cổ phần thay đổi phải nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên doanh nghiệp;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Thay đổi số điện thoại, email;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi vốn điều lệ;
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Lưu ý: Công ty cổ phần khi thay đổi cổ đông công ty do chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp tiến thủ tục chuyển nhượng nội bộ (không nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu tư) và thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho cổ đông chuyển nhượng lên cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở công ty.

Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tùy từng nội dung thay đổi, hồ sơ thay đổi công ty cổ phần có những hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty (Doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật)
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo thay nội dung đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là miễn phí, doanh nghiệp chỉ cần nộp chi phí công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin quốc gia là 100.000 VND.

Một số câu hỏi liên quan tới thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có phải thông báo lên cơ quan nhà nước không?

Khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ thông báo về nội dung đăng ký thay đổi và tiến hành nộp hồ sơ lên Sở Kế hoạch và Đầu Tư.

Đối với thủ tục thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp tiến hành chuyển nhượng nội bộ mà không phải thông báo lên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp tiến hành kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho cổ đông chuyển nhượng.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh nộp ở đâu?

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tiến hành tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian xử lý hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao lâu?

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu từ xử lý hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm chi tiết: Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Trên đây là những chia sẻ của Luật Bravolaw muốn gửi tới quy khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu hoặc cần được tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo Hotlne: 1900 6296 để được hướng dẫn thêm!.

Rate this post
Bạn đang xem Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần hoặc Hò so thay dỏi dang ký kinh doanh cong ty cỏ phàn trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap