thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2022

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2022

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; do các nhà đầu tư là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thành lập hoặc tham gia góp vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Hiện nay; mô hình công ty có vốn nước ngoài ngày càng phổ biến do chính sách ngoại giao; đẩy mạnh giao lưu kinh tế; văn hóa xã hội;… của Nhà nước. Vậy Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài ra sao? Có mấy cách để thành lập? Hôm hay, Luật Bravolaw sẽ tư vấn cho bạn trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2022

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Đầu tư 2020

Các cách thành lập công ty có vốn nước ngoài

Tùy theo điều kiện góp vốn cụ thể; nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách sau để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Cách 1: Thực hiện đăng ký đầu tư:

Đối tượng áp dụng là: Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài); Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có: Nhà đầu tư nước ngoài chiếm trên 50% vốn điều lệ; hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.

Quy trình:

 • Bước 1: Làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bước 2: Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách 2: Thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty Việt Nam

Đối tượng áp dụng: Nên lựa chọn cách này trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cùng góp vốn thành lập công ty (gọi là công ty liên doanh) vì không cần phải xin giấy phép đầu tư.

Quy trình:

 • Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam.
 • Bước 2: Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài theo cách 1

Hồ sơ thành lập Công ty có vốn nước ngoài theo cách 1

Hồ sơ đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở; giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Văn bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài tương đương hoặc nhiều hơn với số tiền đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Bản sao giấy đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức nước ngoài;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp cho tổ chức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm gần nhất có kiểm toán của tổ chức nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);
 • Nhà đầu tư là cá nhân cần cung cấp: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên; cổ đông sáng lập, của người đại diện theo pháp luật;
 • Nhà đầu tư góp vốn thành lập là tổ chức: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tài liệu tương đương khác của tổ chức;
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả;
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài theo cách 1

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư

Chuẩn bị hồ sơ: Tùy thuộc vào nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức; chủ thể thực hiện chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ trên. Lưu ý: Các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư có tài liệu bằng tiếng nước ngoài; thì phải hợp pháp hóa lãnh sự; sau đó dịch thuật; công chứng sang tiếng Việt.

Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ; Cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; Cơ quan đăng ký đầu tư ra thông báo hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ nộp lại.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chủ thể có nhu cầu thành lập công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Tùy thuộc vào nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức; chủ thể thực hiện chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ trên.

Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp online tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ ;thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Tại nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội; Hồ Chí Minh, Bình Dương, 100% hồ sơ đều được nộp qua mạng. Vì thế; nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ để tiết kiệm thời gian và công sức.

Thời hạn giải quyết: Từ 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ; Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn nhà đầu tư sửa đổi; bổ sung hồ sơ và nộp lại.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài theo cách 2

Hồ sơ thành lập Công ty có vốn nước ngoài theo cách 2

 Hồ sơ thành lập công ty

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên góp vốn người Việt Nam, của người đại diện pháp luật;
 • Giấy ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả (nếu có);
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần; phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người nước ngoài;
 • Bản sao Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức nước ngoài (yêu cầu phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; sau đó dịch thuật công chứng);
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục).

Thủ tục thành lập Công ty có vốn nước ngoài theo cách 2

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ trên.

Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp online.

Thời hạn giải quyết: Từ 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

– Thực hiện thủ tục xin cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm các công việc: Chuẩn bị hồ sơ; Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch & Đầu tư. Thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của cá nhân/tổ chức Việt Nam sang cho nhà đầu tư nước ngoài; bao gồm các công việc:

Chuẩn bị hồ sơ:

 • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần; mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (bản gốc nhận được ở Bước 1);
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người nước ngoài;
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: Biên bản họp; quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người nước ngoài;
 • Đối với công ty cổ phần: Biên bản họp; quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho người nước ngoài;
 • Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người nước ngoài;
 • Bản sao quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức nước ngoài (yêu cầu phải được hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài; sau đó dịch thuật công chứng);
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục;
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền; trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục.

Nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh –  Sở Kế hoạch & Đầu tư hoặc nộp hồ sơ online.

Thời hạn giải quyết: Từ 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Luật Bravolaw

Hiện nay, khi khi thành lập công ty thì phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Quá trình thành lập doanh nghiệp bao gồm nhiều bước, trình tự, công đoạn khác nhau. Nếu bạn không am hiểu rõ về luật thì quá trình này diễn ra với thời gian rất dài.

1. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp bạn thực hiện khâu chuẩn bị hồ sơ hiệu quả, đúng pháp luật. Bạn không cần phải tự thực hiện chuẩn bị giấy tờ.

2. Sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Bravolaw sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Bạn sẽ không phải tốn thời gian để chuẩn bị hồ sơ; nộp hồ sơ hay nhận kết quả thụ lý. Những công đoạn đó, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện ổn thỏa.

3. Chi phí dịch vụ là điều mà khách hàng quan tâm. Nhưng, bạn đừng lo lắng, vì mức giá mà chúng tôi đưa ra đảm bảo phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Giúp bạn có thể tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mời bạn tham khảo bảng giá dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi:

Trên đây là nội dung tư vấn về “Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài mới nhất năm 2022 ” của Luật Bravolaw. Mong rằng mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Quý khách hàng nếu có thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp vui lòng liên hệ 1900 6296 để nhận tư vấn nhé.

Rate this post
Bạn đang xem Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài năm 2022 hoặc Hò so, thủ tục thành lạp cong ty co von nuoc ngoai nam 2022 trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap