thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất

Hiện nay, xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực đang được nhà nước quan tâm và chú trọng. Theo tổng cục thống kê, năm 2020; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước. Cũng chính bởi lẽ đó mà nhiều nhà đầu tư có mong muốn thành lập công ty xuất nhập khẩu. Vậy Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất ra sao? Luật Bravolaw mời bạn đọc tham khảo qua bài viết dưới đây!

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất

Căn cứ pháp lý

 • Luật thương mại năm 2005
 • Luật Quản lý ngoại thương năm 2017
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Đầu tư 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 47/2019/TT – BTC

Hiểu thế nào về công ty xuất nhập khẩu?

Luật thương mại năm 2005 không đưa ra khái niệm “công ty xuất nhập khẩu”mà chỉ đưa ra định nghĩa “xuất khẩu” và “nhập khẩu” như sau:

Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng của pháp luật.

Đồng thời; theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 hoạt động xuất khẩu; nhập khẩu thực chất cũng chỉ là hai trong số nhiều hình thức của hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Dựa vào những quy định nêu trên ta có thể hiểu công ty xuất nhập khẩu (import export company) là doanh nghiệp thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế dưới hình thức xuất khẩu; nhập khẩu theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu

Để thành lập công ty xuất nhập khẩu doanh nghiệp cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp tại Nghị định 122/2020/NĐ – CP.
 • Điều lệ công ty
 • Đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì cần có danh sách thành viên, đối với công ty cổ phần thì cần phải có danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thành lập công ty xuất nhập khẩu

Trước hết cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo hướng dẫn đã được trình bày ở phần trên.

Các giấy tờ yêu cầu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật. Đồng thời nội dung trình bày trong các loại giấy tờ phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cần phải xin cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề đó trước khi làm thủ tục đề nghị thành lập công ty xuất nhập khẩu. Ngoài ra nếu doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu các loại hàng hóa có điều kiện thì cần phải làm thêm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu (hoặc nhập khẩu).

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thành lập công ty

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thành lập công ty được gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).

Để thành lập công ty xuất nhập khẩu thì cần phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu có thể được thực hiện qua mạng thông tin điện tử hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

 • Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thực hiện các công việc sau khi được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty xuất nhập khẩu; doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc sau đây:

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các thành viên, cổ đông phải góp đủ số vốn đã đăng ký.
 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên (sổ đăng ký cổ đông) ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên (Sổ đăng ký cổ đông) có thể là văn bản giấy tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.
 • Kê khai lệ phí môn bài.
 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu con dấu cho phòng đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký thuế lần đầu.
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế.
 • Áp dụng hóa đơn.
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số.
 • Khai trình lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Chi phí, lệ phí thủ tục mở công ty xuất nhập khẩu

Để thực hiện thủ tục mở công ty xuất nhập khẩu; có rất nhiều chi phí, lệ phí liên quan. Đầu tiên đối với phí, lệ phí; cần phải nộp những khoản sau:

 • Thứ nhất; lệ phí đăng ký doanh nghiệp: theo Thông tư 47/2019/TT – BTC; mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu là 50.000 đồng /lần. Đặc biệt, trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Thứ hai; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT – BTC; phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.

Ngoài ra sẽ còn phát sinh thêm một số chi phí có liên quan như chi phí mở tài khoản ngân hàng; chi phí mua chữ ký số, tạo con dấu,… Những chi phí này sẽ tùy thuộc vào tình huống thực tế của doanh nghiệp.

Mã ngành kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2020; thì kinh doanh xuất nhập khẩu là quyền của doanh nghiệp. Như vậy trên thực tế; không có ngành nghề nào tên là “kinh doanh xuất nhập khẩu” và trong Quyết định 27/2018/QĐ – TTg cũng không có mã ngành nghề tương ứng cho hoạt động “kinh doanh xuất nhập khẩu”.

Như vậy, việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn; mục đích của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với mình(trừ ngành nghề kinh doanh bị cấm theo quy định của pháp luật).

Tên ngành Mã ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ) 8299
Bốc xếp hàng hóa 5224
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
Chi tiết:
– Gửi hàng;
– Giao nhận hàng hóa;
– Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
– Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
– Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;
– Dịch vụ đại lý;
– Giao nhận vận chuyển;
– Logistics (Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics ngày 30 tháng 12 năm 2017).
5229QĐ 27

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất. Nếu quý khách có nhu tư vấn và sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng iên hệ Luật Bravolaw theo Zalo và Hotline: 1900 6296 để được chúng tối tư vấn nhé!.

Rate this post
Bạn đang xem Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu mới nhất hoặc Ho so, thu tuc thanh lap cong ty xuat nhap khau moi nhat trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap