thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi người đại diện » Hướng dẫn bổ nhiệm Giám Đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Hướng dẫn bổ nhiệm Giám Đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Trong bộ máy quản trị của doanh nghiệp công ty cổ phần có các chức danh, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc. Khi doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung thì cần làm các thủ tục gì?

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp nhiều năm BRAVOLAW tư vấn cho khách hàng các hồ sơ và thủ tục cần chuẩn bị đối với việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phẩn như sau:

Trường hợp 1: Đối với Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là không phải là người đại diện theo pháp luật công ty hồ sơ bao gồm:

-Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề bổ nhiệm chức danh mới trong công ty

-Quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty

-Chứng minh thư, căn cước công dân của người được bổ nhiệm

Toàn bộ hồ sơ sau khi làm xong các thành viên sẽ ký và đóng dấu công ty. và lưu lại nội bộ cong ty.

Trường hợp 2:Đối với Giám Đốc Hoặc Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là người đại diện theo pháp luật công ty căn cứ theo Điều 43 Nghị định 78/2015 về Đăng ký doanh nghiệp.

Điều 43. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Đại hội đồng c đông đi với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp l biên bn họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại din theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên Hộđồng quản trị đã tham dự và biu quyết nht trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chng nhn đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ tư vấn viên về các hồ sơ thủ tục liên quan đến thay đổi, bổ sung chức danh Tổng giám đốc, Giám Đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Luật BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Mail: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn đang xem Hướng dẫn bổ nhiệm Giám Đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần hoặc Huong dan bo nhiem Giam doc, Tong giam doc cong ty co phan trong Thay đổi người đại diện

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap