thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Hướng dẫn thành lập công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức thay thế luật cũ và được áp dụng toàn quốc từ ngày 01.01.2021. Theo đó, một số các chính sách, quy định hướng dẫn về doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi trong đó có thể có thủ tục thành lập công ty TNHH. Cùng Luật Bravolaw tham khảo về thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn thành lập công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp chính xác nhất.

Hướng dẫn thành lập công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những loại hình doanh nghiệp cực kỳ phổ biến và được nhiều chủ đầu tư lựa chọn đầu tư, phát triển kinh doanh. Đặc điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này chính là phạm vi chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp đối với thành viên công ty chỉ nằm trong số vốn  đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định chi tiết tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.”

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ngoài các điểm chung đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang những đặc điểm sau:

 1.  Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi muốn thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH, bạn cần lưu ý chuẩn bị hồ sơ chính xác cho loại hình mà mình muốn đăng ký hoạt động động.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

Đối với loại hình này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có các tài liệu pháp lý theo hướng dẫn tại Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

 1. “Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp bạn muốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Trên đây là những hướng dẫn của Luật Bravolaw về thành lập công ty tnhh chi tiết, chính xác theo luật doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp cần được tư vấn chi tiết, hãy trao đổi cùng các luật sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi thông qua Hotline 1900 6296 nhé!.

Rate this post
Bạn đang xem Hướng dẫn thành lập công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp hoặc Huong dan thanh lap cong ty TNHH theo Luat Doanh nghiep trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap