thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Hướng dẫn thành lập công ty xuất khẩu nông sản chi tiết

Hướng dẫn thành lập công ty xuất khẩu nông sản chi tiết

Hiệp định EVFTA có hiệu lực đã tạo cú hích mạnh mẽ trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản với những nội dung chung và cam kết mở của thị trường: xóa bỏ hàng rào thuế xuất nhập khẩu, rào cản kỹ thuật trong thương mại; các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS);… Trước cơ hội trên, các công ty sản xuất nông sản được thành lập ngày càng tăng; các công ty sản xuất nông sản tham gia thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu nông sản cũng như sử dụng dịch vụ của một đơn vị thứ ba chuyên hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng tăng. Nắm bắt xu hướng này, Luật Bravolaw kính gửi đến quý bạn đọc nội dung tư vấn về thủ tục thành lập công ty xuất nhập khẩu nông sản như sau:

Hướng dẫn thành lập công ty xuất khẩu nông sản chi tiết

Căn cứ pháp lý:     

 • Luật Thương mại 2005
 • Luật Quản lý ngoại thương 2017
 • Luật Hải quan 2018
 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 12/2015/TT-BTC hướng dẫn Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Quyết định 1325/QĐ-BTC năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Điều kiện xuất nhập khẩu nông sản?

 • Đối với hàng nhập khẩu, xuất khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
 • Đối với nông sản xuất khẩu theo giấy phép hoặc theo điều kiện phải được cấp giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện hoặc mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định riêng
 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóahoặc đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty xuất nhập khẩu nông sản

Chọn loại hình công ty: Tùy thuộc vào mục đích của chủ thể thành lập công ty mà công ty có thể lựa chọn các loại hình công ty sau: công ty tnhh một thành viên, công ty tnhh hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần.

Tên công ty: Tên công ty bao gồm hai thành tố là loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, hợp danh, cổ phần) và phần tên riêng (tên riêng này có thể trở thành thương mại của công ty sau này). Cá nhân, tổ chức thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên công ty đã được đăng ký trước đó.

Trụ sở công ty: Ngoại trừ nhà chung cư, doanh nghiệp có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nghành nghề kinh doanh: Trừ trường hợp thương nhân là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của luật quản lý ngoại thương và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì thương nhân Việt Nam có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Bên cạnh đó theo quy định của luật hải quan thì công ty cung cấp dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan cần có mã ngành kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóahoặc đại lý làm thủ tục hải quan. Vì vậy, tùy thuộc vào định hướng hoạt động trong việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu mà công ty sẽ tiến hành đăng ký các mã ngành một số mã ngành khác liên quan đến nông sản hoặc liên quan đến hoạt động hỗ trợ xuất nhập khẩu sau:

5210        Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5224        Bốc xếp hàng hóa

5229        Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

8292        Dịch vụ đóng gói

8299        Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa)

Chuẩn bị vốn điều lệ: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì công ty xuất nhập khẩu nông sản cũng như công ty sản xuất nông sản không thuộc đối tượng bắt buộc phải có vốn pháp định. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của công ty và là căn cứ tính phí môn bài nên cá nhân, tổ chức thành lập công ty cần lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với năng lực tài chính cũng như định hướng phát triển sau này.

Hồ sơ thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Số lượng: (01 bộ)

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh được lựa chọn, hồ sơ thành lập công ty sản xuất nhập khẩu tương ứng:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài);
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với /thành viên/cổ đông (cổ đông sáng lập; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài) là cá nhân, người đại diện;
 5. Bản sao giấy tờ pháp lý của thành viên/cổ đông là tổ chức (nếu thành viên/cổ đông là tổ chức nước ngoài thì giấy tờ pháp lý phải được hợp pháp hóa lãnh sự);
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;
 7. Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).
 8. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Quy trình thành lập công ty xuất khẩu nông sản

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập công ty tiến hành nộp một bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính bằng phương thức trực tuyến (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/) hoặc trực tiếp.

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo toàn bộ nội dung cần sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ không hợp lệ.

Các trường hợp đặc biệt:

Riêng đối với trường hợp công ty xuất nhập khẩu cung cấp dịch vụ đại ký làm thủ tục hải quan cần tiến hành thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

Hồ sơ: 01 bộ

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
 • Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Trình tự thực hiện

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ công ty tiến hành nộp một bộ hồ sơ đến Tổng cục Hải quan bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc thông qua bưu điện
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Hoặc văn bản trả lời công ty nếu hồ sơ không hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc quy trình thủ tục thành lập công ty xuất khẩu nông sản. Luật Bravolaw đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thành lập công ty đấu giá tài sản với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp nhé.

Rate this post
Bạn đang xem Hướng dẫn thành lập công ty xuất khẩu nông sản chi tiết hoặc Huong dan thanh lap cong ty xuat khau nong san chi tiet trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap