thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Hướng dẫn thực hiện luật giải thể công ty cổ phần

Hướng dẫn thực hiện luật giải thể công ty cổ phần

Thực hiện hồ sơ giải thể công ty cổ phần theo đúng quy định của luật giải thể công ty cổ phần để có thể hoàn tất thủ tục này nhanh chóng, hiệu quả và tránh các rắc rối có thể phát sinh về sau. Vấn đề giải thể công ty là một trong những vấn đề pháp lý khá rắc rối và yêu cầu chuyên môn pháp lý doanh nghiệp. Để có thể nắm được các thông tin pháp lý chính về thủ tục này, cùng Luật Bravolaw tham khảo thêm nội dung bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thực hiện luật giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần. Cổ đông sở hữu cổ phần làm vốn góp vào công ty. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời được quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

Làm thế nào để giải thể theo luật giải thể công ty cổ phần

Là một trong những loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, vì vậy công ty cổ phần cũng chỉ có thể giải thể nếu đáp ứng được các điều kiện và trường hợp theo quy định của luật giải thể công ty cổ phần.

Các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần bị giải thể nếu thuộc các trường hợp dưới đây:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
 2. Theo nghị quyết, quyết định của của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Điều kiện để công ty cổ phần được thực hiện thủ tục giải thể

Ngoài thuộc các trường hợp bị giải thể, công ty cổ phần còn phải đáp ứng được hai điều kiện sau để thực hiện thủ tục giải thể công ty:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

Chuẩn bị thủ tục giải thể cho công ty cổ phần

Bạn cần thực hiện hai bước chính theo quy định của luật giải thể công ty cổ phần để tiến hành thủ tục này.

Công bố thông tin giải thể công ty

Công bố thông tin giải thể công ty là việc thông báo, nộp quyết định, nghị quyết giải thể đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công khai đến toàn bộ người lao động, các bên liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bản công bố cần chuẩn bị:

 •  Thông báo về giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có)

Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Sau khi công bố công khai quyết định giải thể, bạn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ giải thể để nộp đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để hoàn tất giải thể. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Trong trường hợp bạn cần được hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn bất kỳ thông tin pháp lý nào thuộc luật giải thể công ty cổ phần nói riêng và các quy định về doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp khác nói chúng, hãy liên hệ với các luật sư của Luật Bravolaw thông qua số 1900 6296. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn vượt qua mọi khó khăn.

Rate this post
Bạn đang xem Hướng dẫn thực hiện luật giải thể công ty cổ phần hoặc Huong dan thuc hien luat giai the cong ty co phan trong Giải thể doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap