thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Hộ kinh doanh » Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể

BRAVOLAW xin cung cấp cho khách Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo mẫu mới nhất của thông tư 20/2015 Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2015. Quý khách có nhu cầu cần tư vấn tham khảo thêm về Đăng ký hộ kinh doanh vui lòng liên hệ 1900 6296 để được tư vấn miễn phí.

Phụ lục VI-1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

HỘ KINH DOANH

Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..
  2. Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………
  2. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………..
  3. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………..

Giới tính: ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ….. /…….. /…….. Dân tộc: ………………….. Quốc tịch: …………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: …… /…….. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

  1. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)
STT Tên thành viên Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Giá trị phần vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ (%) Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) Ghi chú
  TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Xem thêm: Tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Mẫu giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể

Mẫu giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể

2.9/5 - (14 bình chọn)
Bạn đang xem Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc Mau giay chung nhan dang ky ho kinh doanh ca the trong Hộ kinh doanh

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap