thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi, bổ sung ngành nghề » Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

BRAVOLAW gửi đến quý khách hàng mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2014 và thông tư 78/2015. Quý khách tham khảo thêm các dịch vụ và mẫu văn bản sau:

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

DANH MỤC 243 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN

—————-

Số:   /QĐ- CÔNG TRÌNH VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

                                    Hà Nội, ngày   tháng   năm      

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 68/2014/QH13;
  • Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ– CP ban hành ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

-Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày   tháng   năm   về việc: Thay đổi đăng ký kinh doanh./.                                               

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

Chi tiết:

Vận tải hành khách bằng taxi

Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy

Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác

4931
2 Vận tải hành khách đường bộ khác

Chi tiết:

Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932
3

 

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Chi tiết:

Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ

Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933
4 Bốc xếp hàng hóa 5224
  1. 2. Sửa đổi Điều lệ Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp đã sửa đổi nội dung:

– Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong điều 2 Điều lệ

Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: là thời điểm được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi.

Điều 2:  Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

–         Như Điều 2;

–         Phòng ĐKKD;

–     Lưu VP.

TM ĐẠI. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

Mọi thông tin cần tư vấn thêm về bổ sung ngành nghề kinh doanh vui lòng liên hệ:

Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp 19006296

Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp 19006296

BRAVOLAW

Hotline: 1900 6296

4.4/5 - (5 bình chọn)
Bạn đang xem Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất hoặc Mau quyet dinh bo sung nganh nghe kinh doanh moi nhat trong Thay đổi, bổ sung ngành nghề

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap