thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh 2015

Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh 2015

BRAVOLAW xin cung cấp cho quý khách mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh theo mẫu của luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

TÊN DOANH NGHIỆP

______________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

Số: ………………..

…………………, ngày ………. tháng …….. năm ……

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế):

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(đánh dấu x vào nội dung dự kiến thay đổi)1

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

c

– Địa chỉ trụ sở chính

c

– Ngành, nghề kinh doanh

c

– Người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên công ty hợp danh, cổ đông sáng lập công ty cổ phần

c

– Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ của công ty

c

1Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm

 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các văn bản kèm theo                                                                                      …………………, ngày ………. tháng ……… năm……

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về dịch vụ đăng ký kinh doanh vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 

Rate this post
Bạn đang xem Mẫu thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh 2015 hoặc Mau thong bao thay doi dang ky kinh doanh 2015 trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap