thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi người đại diện » Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật 2015

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật 2015

BRAVO xin gửi tới quý khách mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Quý khách có thể tham khảo thêm dịch vụ thay người đại diện pháp luật do BRAVO thực hiện.

Tên DN:Số:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi :  Phòng Đăng ký Kinh doanh……………………………………………………….

1.Tên Doanh nghiệp : (ghi bằng chữ in hoa) …………………………………………………….

– Giấy ĐKKD số :…………………………………………………………………………………………

– Do :……………………………………………………………….Cấp ngày :………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính :………………………………………………………………………………….

– Điện thoại :………………………… Fax :……………………………………………………………

– Email :………………………………. Website :……………………………………………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) …………………………………..Nam/nữ : …………………………………………………………….

+ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : ……………………………………………………

Ngày cấp: …………………………….nơi cấp: ……………………………………………………….

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau :

1.Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty (ghi rõ họ tên

bằng chữ in hoa) …………………………………………….. Nam/nữ : ………………………….

+ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số : ……………………………………………………

Ngày cấp : ………………………………………………. nơi cấp :…………………………………..

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………..

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thể của công ty (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ………………………………………………………. Nam/nữ :……………………………

Chức danh : …………………………………………………………………………………………………

+ Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số :…………………………………………………….

Ngày cấp : ………………………………………………. nơi cấp : ………………………………….

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú :………………………………………………………………..

Công ty cam kết :

– Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi không thuộc đối tượng cấm của pháp luật.

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

ngày……tháng …năm 200….

Chủ tịch HĐTV (chủ tịch HĐQT,chủ sở hữu công ty)

                                                          (ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)

Kèm theo đăng

ký thay đổi :

……………………….          

……………………….

……………………….

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn gọi ngay 1900 6296 tư vấn miễn phí luật doanh nghiệp.

Bạn đang xem Mẫu thông báo thay đổi người đại diện pháp luật 2015 hoặc Mau thong bao thay doi nguoi dai dien phap luat 2015 trong Thay đổi người đại diện

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap