thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi tên công ty » Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015

Căn cứ theo thông tư 4211 của sở kế hoạch đầu tư. BRAVOLAW xin gửi tới quý khách mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm :BRAVO cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho quý khách.

TÊN DOANH NGHIỆP
Số: …………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)[1]

Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần
– Cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế


Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

 STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………………………………………………
Email: …………………………………….. Website: ………………………………………………………………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nguyễn Văn A                                 Nam
Sinh ngày:………………………………… Dân tộc: ………………………….Quốc tịch: …………………….
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp:  …………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:  ………………………………………………………………………………………………………
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:…………………………………………………………………………….
– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………………………………………………….
– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………………………..
– Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp  về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh và hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
– Biên bản họp HĐTV;
– QĐ của HĐTV.

                          TP.HCM., ngày   tháng  năm.                  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về dịch vụ thay đổi bổ sung ngành nghề  công ty vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn BRAVO

Hotline 1900 6296

5/5 - (1 bình chọn)
Bạn đang xem Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015 hoặc Mau thong bao thay doi ten doanh nghiep 2015 trong Thay đổi tên công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap