thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty » Những thay đổi cần lưu ý trong luật doanh nghiệp 2020

Những thay đổi cần lưu ý trong luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp 2020 ra đời có nhiều thay đổi quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư nước ngoài và bãi bỏ một số thủ tục hành chính không còn phù hợp.

Đăng ký kinh doanh công ty, thay doi bo sung nganh nghe kinh doanhty

Đăng ký kinh doanh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cập nhật các kiến thức pháp lý Doanh nghiệp được áp dụng từ năm 2021. Bravolaw tổng hợp những điểm thay đổi cần lưu ý trong luật Doanh nghiệp 2020 để Doanh nghiệp tham khảo:

 1. Bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu như sau:

 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
 3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy so với Luật Doanh nghiệp 2014 thì quy định Doanh nghiệp trước khi sử dụng mẫu mới, thay đổi mẫu dấu phải làm thủ tục thông báo mẫu dấu với Sở kế hoạch và đầu tư bị bãi bỏ.

 1. Thêm nhiều đối tượng bị cấm thành lập Doanh nghiệp

Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng bị cấm thành lập Doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp gồm:

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

 1. Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh

Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải thông báo bằng văn bản thời điểm và thời hạn tạm ngừng trước 15 ngày kể từ thời điểm bắt đầu tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Luật Doanh nghiệp 2020 đã rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh và tiếp tục kinh doanh trước thời hạn thành 3 ngày thay vì 15 ngày như trước đây.

 1. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật

Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì: mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 1. Bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết

So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết như sau:

Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

 1. Thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước

– Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

– Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này.

 1. Công ty TNHH được phát hành trái phiếu

Điều 46, Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật này.

 1. Thay đổi Ban kiểm toán thành Ủy ban kiểm toán

Để tránh gây nhầm lẫn với ban kiểm toán nội bộ trong công ty, Luật doanh nghiệp 2020 đã thay đổi cụm từ “Ban kiểm toán” thành “Ủy ban kiểm toán” trong cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần.

 1. Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông

Theo đó, bên cạnh việc kế thừa quy định về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung sau:

Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.”

 1. Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần

So với quy định hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2020, bổ sung thêm trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020 chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, thủ tục bổ sung thay đổi pháp lý doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ:

Luật BRAVOLAW

Hotline: 19006296

Rate this post
Bạn đang xem Những thay đổi cần lưu ý trong luật doanh nghiệp 2020 hoặc Nhung thay doi can luu y trong luat doanh nghiep 2020 trong Dịch vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap