thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Phân tích đặc điểm các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Phân tích đặc điểm các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Doanh nghiệp được hiểu là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Vậy hiện nay có mấy loại hình doanh nghiệp, đặc điểm các loại hình doanh nghiệp ra sao và nhà nước đảm bảo gì cho doanh nghiệp? Hãy cùng Luật Bravolaw tìm hiểu về những vấn đề này.

Phân tích đặc điểm các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Có mấy loại hình doanh nghiệp hiện nay?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì hiện nay có 4 loại hình doanh nghiệp được nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Đó là:

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân

Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nó thường làm việc theo nghề nghiệp của chủ doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp đồng thời là nhà quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Thứ hai, công ty hợp danh.

Là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh (chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung), ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

Thứ ba, công ty trách nhiệm hữu hạn

Gồm công ty TNHH 1 thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên từ 2 người trở lên và không vượt quá 50 người. Thành viên công ty TNHH chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Về cơ bản hai loại hình công ty này giống nhau, ngoại trừ khác nhau do số lượng thành viên quyết định.

Xem thêm bài viết: Thành lập công ty tnhh

Thứ tư, công ty cổ phần

Là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Những người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Các loại hình doanh nghiệp có đặc điểm gì?

Hiện nay các loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm chung sau:

Thứ nhất, có hoạt động kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ thường xuyên

Đa số việc mở công ty nhằm mục đích kinh doanh, mua bán hàng hóa tạo lợi nhuận hoặc/và cung ứng dịch vụ để phục vụ lợi ích người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp đặc thù, thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Các doanh nghiệp này đa phần là doanh nghiệp công ích hoặc doanh nghiệp xã hội, do Nhà nước thành lập và chủ sở hữu, thực hiện các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng và xã hội, chẳng hạn các doanh nghiệp về điện, nước, vệ sinh công cộng…

Thứ hai, có tính tổ chức

Tính tổ chức được thể hiện ở chỗ doanh nghiệp được thành lập luôn có cơ cấu nhân sự, có bộ máy tổ chức điều hành, có trụ sở giao dịch và có tài sản riêng để quản lý.

Thứ ba, có tính hợp pháp

Tính hợp pháp được thể hiện ở việc doanh nghiệp xin phép đăng ký và được cấp phép thành lập và hoạt động, để nhà nước ghi nhận sự hình thành hay tồn tại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi tham gia vào các quan hệ xã hội thì công ty phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình, bằng tài sản riêng của mình.

Nhà nước đảm bảo gì cho các doanh nghiệp?

Theo quy định của pháp luật thì nhà nước sẽ đảm bảo những điều sau đối với doanh nghiệp:

  • Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh.
  • Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.
  • Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trên đây là các nội dung tư vấn về đặc điểm các loại hình doanh nghiệp. Khách hàng cần giải về dịch vụ thành lập công ty quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo HOTLINE: 1900 6296 để được giải đáp miễn phí.

Rate this post
Bạn đang xem Phân tích đặc điểm các loại hình doanh nghiệp hiện nay hoặc Phan tich dac diem cac loai hinh doanh nghiep hien nay trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap