thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Ký Quỹ Ngân Hàng » Quy định mới về thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Quy định mới về thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh Doanh lữ hành quốc tế là hoạt động của một tổ chức hoặc cá nhân đã đăng ký hoạt động kinh doanh và thành lập công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tour về du lịch đáp ứng cho mọi người có nhu cầu du lịch các nước.

Mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đều được Chính Phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh. Từ giữa năm 2007 hoạt động Kinh doanh lữ hành được điều chỉnh bởi Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ban hành ngày 01/06/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế cũng nhờ đó mà cũng thay đổi và phát triển theo, để có thể điều chỉnh được các khía cạnh của hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế mà ngày Ngày 14/11/2013 Chính Phủ ban hành nghị định số 180/2013/NĐ-CP theo đó kể từ ngày 01/01/2014 hoạt động Kinh doanh lữ hành quốc tế hoạt động dựa trên sự điều chỉnh của Nghị định 180/2013/NĐ-CP.
Theo quy định tại Nghị định 180/2013/NĐ-CP doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có thể bị tước giấy phép trong các trường hợp sau đây:

Tư vấn xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Tư vấn quy định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

“Điều 12b. Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi một trong các trường hợp sau đây:
1. Các trường hợp quy định tại các điểm a, b và d Khoản 3 Điều 47 của Luật du lịch;
2. Các trường quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 47 Luật Du lịch bao gồm:
a) Doanh nghiệp vi phạm một trong những quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 hoặc 7 Điều 12 của Luật du lịch;
b) Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế không đúng ngành, nghề, phạm vi kinh doanh được cấp phép;
c) Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Khoản 5 Điều 40 của Luật Du lịch, gây thiệt hại đến tính mạng của khách du lịch;
d) Doanh nghiệp không đổi giấy phép theo quy định tại Điều 49 của Luật du lịch;
đ) Doanh nghiệp không báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành trong 18 tháng liên tục;
e) Doanh nghiệp không bảo đảm một trong các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 46 của Luật du lịch;
g) Doanh nghiệp đã bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm điều kiện kinh doanh lữ hành quy định tại Khoản 4 Điều 46 của Luật du lịch;
h) Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.”
Thu hội giấy phép kinh doanh lữ hành
Thu hội giấy phép kinh doanh lữ hành
Thứ hai, về thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Nghị định quy định rõ hai trường hợp là thu hồi trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế và thu hồi trong các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại điểm b và d Khoản 3 Điều 47 của Luật du lịch và các trường hợp tại khoản 2 Điều 12 b của Nghị định này, cụ thể như sau:
“1. Thủ tục thu hồi giấy phép trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 47 của Luật du lịch được quy định cụ thể như sau:
a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu được quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng lữ hành quốc tế đang còn hiệu lực, phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng lữ hành quốc tế còn hiệu lực đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp, gửi quyết định thu hồi giấy phép cho doanh nghiệp; cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh; cơ quan nhà nước về du lịch, thuế, đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và công bố thông tin doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trên trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
c) Sau khi hoàn thành trách nhiệm đối với khách du lịch theo các hợp đồng lữ hành quốc tế đã ký kết, doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thành trách nhiệm kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các trách nhiệm đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và có văn bản để doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.
2. Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm d Khoản 3 Điều 47 của Luật du lịch, Khoản 2 Điều 12b được bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này được quy định cụ thể như sau:
a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp phải có văn bản giải trình;
b) Sau 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn giải trình, doanh nghiệp không gửi văn bản giải trình hoặc giải trình không phù hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp, gửi quyết định thu hồi giấy phép cho doanh nghiệp; cơ quan nhà nước về xuất nhập cảnh; cơ quan nhà nước về du lịch, thuế, đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và công bố thông tin doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trên trang mạng quản lý doanh nghiệp kinh doanh lữ hành;
c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, doanh nghiệp phải nộp lại cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng lữ hành quốc tế đang còn hiệu lực, phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng lữ hành quốc tế còn hiệu lực;
d) Sau khi hoàn thành trách nhiệm đối với khách du lịch theo các hợp đồng lữ hành quốc tế đã ký kết, doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thành trách nhiệm kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các trách nhiệm đó. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và có văn bản để doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.”
Như vậy các doanh nghiệp đang kinh doanh lữ hành quốc tế cũng có thể bị tước giấy phép dẫn đến việc doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh lữ hành quốc tế được.
Để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế vui lòng liên hệ Hotline 19006296 để được giải đáp một cách nhanh và chính xác nhất

Xem thêm:

5/5 - (2 bình chọn)
Bạn đang xem Quy định mới về thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc Quy dinh moi ve thu hoi giay phep kinh doanh lu hanh quoc te trong Ký Quỹ Ngân Hàng

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap