thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Quy trình giải thể công ty liên doanh

Quy trình giải thể công ty liên doanh

Trong sự khủng hoảng của kinh tế như hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp phải chịu cảnh thua lỗ, nợ lần, kể cả các công ty liên doanh thì cũng không ít công ty lâm vào tình cảnh này khiến các doanh nghiệp buộc phải giải thể. Nhưng bản thân các doanh nghiệp cũng không nắm rõ được quy trình giải thể công ty như thế nào? Những thắc mắc này Bravolaw sẽ giải đáp cho bạn, chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước trong quy trình giải thể công ty liên doanh

quy trinh giai the cong ty

Quy trình giải thể công ty

1. Tiếp nhận yêu cầu

Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, các chuyên viên tư vấn của Bravolaw có thể làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan;

2. Tư vấn và ký kết hợp đồng Giải thể doanh nghiệp liên doanh

 • Sau khi xác nhận yêu cầu tư vấn, bộ phận chuyên môn tiến hành phân tích, đánh giá các nội dung cần triển khai và lên bản mô tả yêu cầu. Người phụ trách sẽ găp gỡ va tư vấn trực tiếp cho khách hàng.
 • Sau khi tư vấn và thống nhất được nội dung công việc và biểu phí dịch vụ, hai bên tiến hành ký kết hợp đồng.
 • Tư vấn giải thể công ty:

  • Tư vấn các trường hợp giải thể công ty;
  • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể công ty;
  • Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;
  • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động;
  • Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;
  • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của công ty;
  • Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

3. Thủ tục giải thể công ty:

 • Đăng bố cáo lên báo ba số liên tiếp lên các trang báo, đó là bước đầu của giải thể doanh nghiệp.
 • Khóa mã số thuế và nộp đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gửi tổng cục hải quan nếu công ty đó có kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu. Xin xác nhận không nợ ngân hàng tại ngân hàng mà công ty đã mở tài khoản (Thủ tục giấy tờ các luật sư Bravolaw sẽ hướng dẫn cụ thể)
 • Sau khi hoàn thiện các thủ tục về thuế tại cơ quan thuế mà doanh nghiệp đó kê khai hàng tháng, tiếp đến doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm có:
  • Công văn hoặc biên bản quyết định giải thể doanh nghiệp (có xác nhận của các thành viên nếu là doanh nghiệp hợp danh….);
  • Biên bản xin giải thể doanh nghiệp;
  • Giấy xác nhận khóa mã số thuế;
  • Mã số thuế bản gốc;
  • Biên bản báo cáo tài chính công ty.
 • Hoàn thiện hồ sơ giải thể, doanh nghiệp cần làm thủ tục trả giấy phép đăng ký kinh doanh và trả con dấu tại cơ quan công an.
 • Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh.

Tham khảo thêm giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015:

Điều 59. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

 1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng kýkinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
 3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng kýkinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
 5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nếu còn điều gì chưa nắm rõ về quy trình giải thể công ty, hãy liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn miến phí cho bạn
Công ty TNHH tư vấn Bravo
Tel: 04 858 776 42 – 04 66 860 797
Fax: 04 35 335 232
Hotline: 093 669 0123
Email: [email protected]

Rate this post
Bạn đang xem Quy trình giải thể công ty liên doanh hoặc Quy trinh giai the cong ty lien doanh trong Giải thể doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap