thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH

Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH

Trái phiếu được hiểu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Vậy, quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH ra sao? Bài viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ tư vấn cho các bạn về vấn đề này một cách chi tiết nhất.

Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH

Những loại hình trái phiếu hiện nay là gì?

Theo Điều 5 Nghị định 90/2011/NĐ-CP thì trái phiếu có những loại sau:

Thứ nhất, trái phiếu không chuyển đổi

Trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền

Thứ hai, trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền

Những loại trái phiếu công ty TNHH được phát hành là gì?

Theo điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 90/2011/NĐ-CP thì công ty TNHH chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm. Theo đó, trái phiếu có bảo đảm được hiểu là loại trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần gốc, lãi khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba; hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tài chính, tín dụng có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh thanh toán.

Điều kiện để công ty TNHH được phát hành là gì?

Công ty TNHH phải đáp ứng được các điều kiện đối với trái phiếu không chuyển đổi quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 90/2011/NĐ-CP như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động

Thứ hai, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước ngày 01 tháng 4 hàng năm chưa có báo cáo tài chính năm của năm liền kề được kiểm toán thì phải có:

  • Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi
  • Báo cáo tài chính quý gần nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được kiểm toán (nếu có)
  • Báo cáo tài chính của năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt theo Điều lệ hoạt động của công ty.

Xem thêm: Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

Thứ ba, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thứ tư, có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận

Mong rằng bài viết trên của chúng tôi đã giúp bạn có thêm thông tin về quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH. Chúng tôi luôn sẵn sàng để giải đáp cho bạn. Liên hệ Luật Bravolaw theo tổng đài tư vấn 24/7: 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Bạn đang xem Quyền phát hành trái phiếu của công ty TNHH hoặc Quyen phat hanh trai phieu cua cong ty TNHH trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap