thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "cap lai dang ky kinh doanh"

TAG : cap lai dang ky kinh doanh

Cách xin cấp lại Giấy phép Đăng ký kinh doanh bị mất, rách, thất lạc

Trong quá trình hoạt động và lưu trữ giấy tờ thủ tục, nhiều doanh nghiệp đã làm rách, thất lạc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà không biết thủ tục cấp lại như thế nào? BRAVOLAW có thể trích dẫn Luật Doanh Nghiệp và Nghị định 78/2015 về hướng dẫn thay đổi đăng ký kinh doanh để giúp doanh nghiệp dễ... 

Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh bị mất

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh như thế nào? vì sao phải cấp lại? Đăng ký kinh doanh là văn bản pháp lý xác nhận chủ sở hữu của một công ty. Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh do không may khi lưu trữ giấy tờ công ty bạn đã làm thất lạc mất Đăng ký kinh doanh. Bạn đang gặp khó khăn trong về việc phải... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap