thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "chuyen nhuong von gop co phai nop thue"

TAG : chuyen nhuong von gop co phai nop thue

Dịch vụ mua bán công ty

Quý khách hàng khi thực hiện thủ tục mua bán công ty sẽ phải nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm như sau: − Thông báo việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thông báo về việc thay đổi cổ đông, thành viên công ty; − Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân hoặc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần,... 

Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế?

Chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế Bạn đang có khúc mắc trong khi chuyển nhượng vốn góp khiến hợp đồng chuyển nhượng đang triển khai thì bị tắc vì vướng thủ tục thuế. Vậy chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế hay không? Cách tính thuế chuyển nhượng vốn góp như thế nào? Sau đây Bravolaw xin được... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap