thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "dieu kien kinh doanh"

TAG : dieu kien kinh doanh

Nghị định 69/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh mua bán nợ của doanh nghiệp

Từ ngày 01/07/2016 Doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ phải thực hiện các quy định được nêu tại Nghị định 69/2016 quy định VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ MUA BÁN NỢ . Doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ cần đáp ứng. – Mức vốn điều lệ công ty, vốn đầu tư ( đối với công ty nước ngoài) tối thiểu là 100 tỷ... 
Trang 1 của 11
Copyright © 2013-2018 · Thay đổi đăng ký kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap