thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "ho so sap nhap doanh nghiep"

TAG : ho so sap nhap doanh nghiep

Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp

Hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp Theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp tiến hành mua bán sáp nhập doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ sáp nhập doanh nghiệp gồm những giấy tờ như sau: Hợp đồng sáp nhập (theo quy định tại Điều 153 Luật Doanh nghiệp) (theo mẫu); Biên bản họp Hội đồng thành viên/cổ đông Công ty bị... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap