thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "hoa don dien tu"

TAG : hoa don dien tu

Cập nhật Nghị định 119/2018/NĐ-CP về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử mới nhất

BRAVOLAW cung cấp thông tin mới nhất về quy định sử dụng hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp cập nhật và tham khảo thông tin: Ngày 12/9/2018 chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ , người bán (trừ hộ cá nhân... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap