thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "Khi nào thì tách doanh nghiệp?"

TAG : Khi nào thì tách doanh nghiệp?

Thủ tục chia tách công ty tnhh

Chia tách công ty là việc công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hưu hạn chia, tách thành một số công ty cùng loại theo quyết định của các thành viên công. Điểm khác nhau giữa hai hoạt động này là công ty bị chia không còn tiếp tục tồn tại sau khi tiến hành thủ tục chia công ty, trong khi công ty bị tách vẫn tiếp tục... 

Thủ tục chia công ty

Việc chia công ty làm 2 công ty là điều ít công ty mong muốn, tuy nhiên về một số lý do mà việc chia tách công ty không thể tránh khỏi, năm bắt nhu cầu của khách hàng braovlaw gửi đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục chia công ty Căn cứ theo pháp lý: •Luật doanh nghiệp 2014. •Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của Chính... 
Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap