thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "luat mien thue"

TAG : luat mien thue

Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế đối với Doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế cần phải đáp ứng theo quy định tại Nghị định  68/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016  QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ, KHO BÃI, ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, TẬP KẾT, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN Đăng ký kinh doanh Với các thông tin như sau: Nghị định... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap