thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "luat moi"

TAG : luat moi

Quy định mới về An Ninh Trật Tự với các ngành kinh doanh có điều kiện

Vào ngày  01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. >>> Dịch vụ cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự Theo nghị định 96/2016 thì Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện về an ninh, trật tự của... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap