thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "mua ban cong ty"

TAG : mua ban cong ty

Mua bán công ty cổ phần

BRAVOLAW tư vấn dịch vụ mua bán công ty cổ phần Mua Bán Công Ty Cổ Phần Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến ở Việt Nam, công ty cổ phần được pháp luật Việt Nam cho phép mua bán công ty với các cá nhân, tổ chức khác. Việc mua bán công ty cổ phần cần phải tuân thủ những thủ tục, trình tự... 

Thủ tục sáp nhập công ty tnhh 1 thành viên

Bravolaw xin tư vấn thủ tục sáp nhập các công ty tnhh 1 thành viên 1. Nộp hồ sơ xin sáp nhập công ty ở đâu? Gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và đầu tư. 2. Hồ sơ sáp nhập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm những gì? Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Quyết định của... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap