thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "sap nhap cong ty tnhh 1 thanh vien"

TAG : sap nhap cong ty tnhh 1 thanh vien

Thủ tục sáp nhập công ty tnhh 1 thành viên

Bravolaw xin tư vấn thủ tục sáp nhập các công ty tnhh 1 thành viên 1. Nộp hồ sơ xin sáp nhập công ty ở đâu? Gửi hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và đầu tư. 2. Hồ sơ sáp nhập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm những gì? Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Quyết định của... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap