thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "thay doi ten ho kinh doanh"

TAG : thay doi ten ho kinh doanh

Thay đổi tên, người đại diện hộ kinh doanh cá thể

Với quy mô kinh doanh nhỏ nhiều nhà đầu tư lực chọn thành lập hộ kinh doanh cá thể, trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh doanh và nhu cầu của chủ hộ kinh doanh mà có thể thay đổi tên, người đại diện hộ kinh doanh cá thể và các nội dung giấy phép kinh doanh cá thể. BRAVOLAW là... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap