thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "thay đổi vốn điều lệ"

TAG : thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp. Việc Thay đổi vốn điều lệ công ty... 
Trang 2 của 212
Copyright © 2013-2020 · Dịch vụ doanh nghiệp – Đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap