thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "Thủ tục chia công ty tại cầu giấy"

TAG : Thủ tục chia công ty tại cầu giấy

Thủ tục tách doanh nghiệp tại quận Cầu giấy

Tách doanh nghiệp là hình thức chuyển một phần tài sản công ty, doanh nghiệp hiện có để thành lập công ty mới, cùng hình thức kinh doanh. Đồng thời chuyển một phần quyền hạn và nghĩa vụ của công ty cũ sang công ty mới mà không chấm dứt hoạt động của công ty cũ. I. Đối tượng được tách doanh nghiệp. – Đối... 
Trang 1 của 11
Copyright © 2013-2019 · Dịch vụ doanh nghiệp – Đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap