thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "Thủ tục chia tách công ty tnhh"

TAG : Thủ tục chia tách công ty tnhh

Thủ tục tách doanh nghiệp tại quận Cầu giấy

Tách doanh nghiệp là hình thức chuyển một phần tài sản công ty, doanh nghiệp hiện có để thành lập công ty mới, cùng hình thức kinh doanh. Đồng thời chuyển một phần quyền hạn và nghĩa vụ của công ty cũ sang công ty mới mà không chấm dứt hoạt động của công ty cũ. I. Đối tượng được tách doanh nghiệp. – Đối... 

Thủ tục chia công ty tại cầu giấy

Bravo xin gửi tới quý khách hàng, các công ty, doanh nghiệp thủ tục chia công ty tại cầu giấy bao gồm như sau: I. Căn cứ theo pháp lý chia tách công ty tại cầu giấy: • Căn cứ luật doanh nghiệp 2005. • Theo nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp • Theo nghị định số 102/2010/NĐ-CP... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap