thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "xin cap lai giay chung nhan dang ky kinh doanh"

TAG : xin cap lai giay chung nhan dang ky kinh doanh

Hướng dẫn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Vì lý nào đó mà giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bạn bị mất, rách, cháy…Khi đó doanh nghiệp cần thông báo với phòng đăng ký kinh doanh và đề nghị xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngay. Thủ tục hồ sơ bao gồm như sau: Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 1. Trường hợp mất... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap