thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "xin giay chung nhan dau tu nuoc ngoai"

TAG : xin giay chung nhan dau tu nuoc ngoai

Xin giấy phép đầu tư nước ngoài

Trước khi triển khai dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, doanh nghiệp cẩn phải tiến hành thủ tục xin giấy phép đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là căn cứ để nhà đầu tư chuyển vốn ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận thu được về nước. Để giúp các nhà đầu tư kiểm soát được rủi... 
Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap